Registrační poplatky

Členové Junáka jsou povinni každoročně zaplatit registrační poplatek, který je jednak příspěvkem na chod organizace, ale zahrnuje také předplatné skautských časopisů a výrobu skautské průkazky. V našem středisku vybíráme registrační poplatek každý podzim.

Protože z registračních poplatků nemůže náš oddíl platit programové pomůcky, vybíráme také příspěvek na program ve výši 200 Kč na osobu. Na rozdíl od registračních poplatků jej však lze platit pouze v hotovosti na schůzkách.

Výše registračního poplatku

Výše registračního poplatku pro oddílový rok 2018/2019
Registrace jedináčka/jediného sourozence: 1000 Kč
Registrace několika sourozenců: 750 Kč / osobu

Zaplacení registračního poplatku

Poplatek lze zaplatit převodem na bankovní účet střediska (preferovaná varianta - viz pokyny níže) nebo hotově na oddílových schůzkách.

Pokyny pro zaplacení registrace převodem
Bankovní účet: 2001266467/2010 (Fio banka)
Variabilní číslo: Rodné číslo dítěte
Zpráva: REGISTRACE - 3. oddíl - Jméno Příjmení

 9. října 2013 19:08:00      Lukas.Pavelka