Skautské čarodějnice

Zveme skautské i neskautské děti a jejich rodiče na tradiční čarodějnice u skautské klubovny, které proběhnou v neděli 30.4. Na programu jsou hry a soutěže, opékání špekáčků a pálení čarodějnic...

Kdy: neděle 30. dubna

Začátek: 15:00 u klubovny

Konec: cca v 18:30 tamtéž

S sebou: pití a dobrou náladu

Rodiče, sourozenci a kamarádi jsou srdečně zváni!

Pro účastníky budou připraveny špekáčky na opékání.

Téma: Pozvánky