Oddílová pravidla

Náš oddíl má několik pravidel, která je potřeba dodržovat, aby schůzky a akce mohli probíhat ke spokojenosti vedoucích i dětí.

  • Na schůzky a akce chodím včas.
  • Nosím všechny pomůcky na schůzku.
  • Nemluvím sprostě a nenapadám (ať už slovně nebo fyzicky) ostatní.
  • Poslouchám vedoucí a aktivně se účastním programu.
  • Snažím se zúčastnit všech schůzek a akcí.
  • Ze schůzky se omlouvám (rodiče mě omlouvají) alespoň 1 den předem, z akce alespoň 3 dny předem - ústně, e-mailem (3oddil@skaut-ricany.cz) nebo prostřednictvím sms.

 pondělí 25. srpna 2014 23:29:00      editor