Registrační poplatky

Členové Junáka jsou povinni každoročně zaplatit registrační poplatek, který je jednak příspěvkem na chod organizace, ale zahrnuje také předplatné skautských časopisů. V našem středisku vybíráme registrační poplatek každý podzim.

Protože z registračních poplatků nemůže náš oddíl platit programové pomůcky, vybíráme také příspěvek na program ve výši 200 Kč na osobu. Na rozdíl od registračních poplatků jej však lze platit pouze v hotovosti na schůzkách.

Výše registračního poplatku

Výše registračního poplatku pro oddílový rok 2023/2024
Registrace jedináčka/jediného sourozence: 2 000 Kč
Registrace několika sourozenců: 1 500 Kč / osobu

Za jedináčka ve středisku je tedy třeba zaplatit 2 000 Kč, za 2 sourozence ve středisku dohromady 3 000 Kč (1 500 za každého).

Zaplacení registračního poplatku

Poplatek lze zaplatit pouze převodem na bankovní účet střediska.

Pokyny pro zaplacení registrace převodem
Bankovní účet: 2001266467/2010 (Fio banka)
Variabilní číslo: Prvních 6 číslic rodného číslo dítěte (u platby za více dětí toho nejstaršího)
Specifický symbol (nově): 202324
Zpráva: Starší vlčata: 3S Jméno (,Jméno2) Příjmení*
Mladší vlčata: 3M Jméno (,Jméno2) Příjmení*

*V případě, že posíláte platbu za více dětí naráz, uveďte všechny oddíly a všechna jména. Příklad - jedno dítě: 3S Lukas Pavelka. Příklad - 2 děti z různých oddílů: 3S5 Lukas,Zuzana Pavelkovi.

 pondělí 5. října 2020 23:38:00      Lukas.Pavelka